Kontakt

TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica

TEL. 048/47 00 236
FAX 048/47 00 239

ČÚ 0300105584/0900
IČO 36 028 738
IČ DPH SK2020092140