Referencie

Pôsobenie spoločnosti, strážna služba na slovenskom trhu

- prevádzkovanie strážnej služby:

- zabezpečenie ochrany majetku pri preprave po železnici: