Referencie

Pôsobenie spoločnosti, strážna služba na slovenskom trhu.

 

- prevádzkovanie strážnej služby:

 

 

- zabezpečenie ochrany majetku pri preprave po železnici: